กก

Location : Products >> BONDED ABRASIVES >> Sharpening stones

 

 page 1   page2 

 
Sharpening Stone

Single Grit (Type 9010)

Size (mm)

Abrasive

Grit

กก

150กม50กม25

A, C, WA

Coarse
  Medium
  Fine
  Extra fine

กก

200กม50กม25

 

Combination Grit (Type 9010)

Size (mm)

Abrasive

Grit

150x50x25

A/A, A/WA, C/C

Medium/Fine

200กม50กม25

Abrasive Files
Unit: mm

Square Files (Type 9011)

L

B

Grit

100

6,8,10,13,16

Coarse
   Medium
   Fine
   Extra fine

150

10,13,16,20,25

200

20,25

250

25,40

 
Unit: mm

Rectangular Files (Type 9010)

L

B

L

Grit

20

6,10

125

Coarse
   Medium
   Fine
   Extra fine

20,25

10,13,16

150

50

25

30

13,20

200

40

20,25

50

25

75

50

กก
Unit: mm

Triangular  Files (Type 9020)

B

L

Grit

6,8

100

Coarse
  Medium
  Fine
  Extra fine

8,10,13,16,20

150

16,20

200

25

300

 page1   page2 


| Homepage | About us | Products | Certificate | Feedback | Contact us |

Please use IE5.0 or above and 1024*768px to view this site!

Copyright whitedove 2002 all rights reserved
E-mail:abrasives@white-dove.com